Subscribe RSS

Assalamu'alaykum,

Di sini ana ingin berkongsi satu artikel dari buku Fiqh Dakwah dalam
al-quran tulisan akh Muhammad Haniff Hassan yang diterbitkan oleh
IIFSO Malaysia-Singapore sebagai tazkirah buat diri kita yang lupa.
Semoga bermanfaat.

-ummu nusaibah-
************ ********* ********* ********* ********* *********
********* ********* ********* ********* ********* *****

Allah berfirman:
"Dan jadikanlah aku seorang pembantu dari kalangan keluargaku. (Iaitu)
Harun, saudaraku. Teguhkan dengan dia kekuatanku. Dan jadikanlah dia
sekutu dalam urusanku. Supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau. Dan
banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Melihat (keadaan)
kami"
Surah Taha: 29-35

1. Ayat ini menceritakan bagaimana nabi Musa a.s meminta Allah taala
agar diberi pendokong dalam kerja dakwah dan mensifatkan sifat
pendokong dakwah yang baik.

2. Sebagaimana dakwah itu perlu dilakukan secara berjamaah, pendakwah
secara individu juga memerlukan pendokong atau rakan/ beberapa rakan
yang rapat dalam perjuangan.

3. Oleh kerana setiap mukmin itu pembantu bagi mukmin yang lain dalam
amar makruf dan nahi munkar, maka perlulah seorang mukmin untuk
menghiaskan dirinya dengan sifat-sifat seorang rakan seperjuangan/
pendokong dakwah yang baik - sifat 'Harun' bagi nabi Musa as.

4. Sebagai rakan seperjuangan kita mestilah memainkan peranan yang berikut:

a) Meneguhkan saudara kita dalam usaha dakwah dengan membantu dia
melalui pelbagai cara. Kehadiran kita bersama saudara kita hendaklah
menatijahkan rasa kekuatan dalam diri saudara kita. Kehadiran kita
merupakan aset bukan beban kepada saudara kita.

b) Sentiasa bersama dalam kerja. Bukan rakan seperjuangan yang
sebenar, jika kita sentiasa membiarkan saudara bersendirian
melaksanakan kerja dakwah sedangkan kita berehat di rumah. Bukan rakan
seperjuangan yang sebenar, jika kita tidak merasa bersalah untuk
datang lewat atau pulang awal sehingga saudara kita harus memikul
kerja yang lebih dari kita untuk menyempurnakan sesuatu urusan. Bukan
rakan seperjuangan yang sebenar, jika kita sentiasa menolak kerja
kepada saudara kita sehingga kerja kita menjadi kerja dia dan kerja
dia kekal menjadi kerja dia.

c) Saling mentarbiyah untuk mendekatkan diri kepada Allah taala dengan
tasbih dan zikir. Sebagai rakan seperjuangan, menjadi inspirasi bagi
saudara kita untuk beribadah dan menggandakan amal, bukan melekakan
dia atau menjadi sumber lagho (kelalaian).

d) Kehadiran kita memantapkan perasaan bahawa Allah taalah sentiasa
melihat perbuatannya.

5. Kita hendaklah menjadi sumber kekuatan, motivasi, bantuan dan
tazkirah. Kita adalah cermin bagi saudara kita dan dia adalah cermin
bagi kita dan rakan seperjuangan di jalan dakwah.

Category: | 0 Comments

0 comments to “cerminan iman”