Subscribe RSS


  1. Menjadi nuqaba’/co-nuqaba’ (bagi yang baru membawa usrah) atau melahirkan nuqaba’/co-nuqaba’ (bagi yang telah membawa usrah)
  2. Mendisiplinkan dan muhasabah diri melalui mutaba’ah amal
  3. Mengulangkaji dan berkongsi slot yang bermanfaat kepada mad’u
  4. Meletakkan dakwah sebagai keutamaan dan menguasai pelbagai ilmu dan kemahiran untuk melaksankan dakwah
  5. Melakukkan dakwah fardiyyah sekurang-kurangnya seorang satu semester
  6. Pelajar semester akhir wajib mengisi borang Baitul Muslim (BM)
  7. Melibatkan diri dalam aktiviti kampus dan menyusun pelbagai teknik dakwah di lokaliti masing-masingCategory: | 0 Comments

0 comments to “RESOLUSI MUKHAYYAM INTENSIF SISWA SISWI ISLAH 2009”